Trec prin starea acestui sufletposibile existenţe -un năvod mortal ce smulge în sustotul, lăsând numai absenţe.Las locului această-nfăţişareşi o adorm, şi o îngheţ, şi o ţinîn pura suspendarea celor care n-au venit şi vin.Nimic nu rămâne el însuşi mai multdecât o foarte singură dată.

Trec prin starea acestui suflet
posibile existenţe -
un năvod mortal ce smulge în sus
totul, lăsând numai absenţe.

Las locului această-nfăţişare
şi o adorm, şi o îngheţ, şi o ţin
în pura suspendare
a celor care n-au venit şi vin.

Nimic nu rămâne el însuşi mai mult
decât o foarte singură dată.